Liên hệ

Hỗ trợ KV miền Bắc

Ms Thêu - 01662384903

Hỗ trợ KV Miền Trung

Mr Hải - 0932339189

Hỗ trợ KV miền Nam

Ms Thêu - 01662384903

Lớp C&B Excel cấp tốc

Địa chỉ: Thành phố Hà Nội

Điện thoai: 0932.339.189

Email: Info@tuyendungcaocap.com.vn/Hai.neu2008@gmail.com

Website: http://tuyendungcaocap.com.vn