VPBank Hà Nội tuyển dụng Trưởng bộ phận cải tiến chất lượng dịch vụ

  • Loại hình: Toàn thời gian
  • Địa điểm: Hà Nội
  • Mức lương: Thỏa thuận
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Vị trí: Trưởng nhóm
  • Kinh nghiệm: 3 Năm
  • Bằng cấp: Đại học
  • Ngày đăng: 25/03/2014
  • Hạn nộp: 30/04/2014

Mô tả công việc

Mục tiêu:

- Tổ chức thiết kế, dẫn dắt thực hiện và phối hợp thực hiện các dự án chương trình nhằm cải tiến chất lượng dịch vụ, tìm kiếm các cơ hội nâng cao chất lượng dịch vụ, các chương trình thi đua CLDV nhằm thực hiện mục tiêu «dịch vụ hoàn hảo» của các đơn vị và cá nhân cung cấp dịch vụ chi KHCN và SME

- Tổ chức thực hiện hoạt động Cải tiến CLDV gồm: Nghiên cứu báo cáo dịch vụ từ các nguồn như từ Đơn vị kinh doanh, từ 24/7,.... và đề xuất các dự án chương trình nhằm nâng cao CDLV

- Thực hiện và phối hợp thực hiện các dự án nâng cao CLDV, gia tăng trải nghiệm với Khách hàng

- Tổ chức và xây dựng cơ chế phối hợp với các đơn vị dịch vụ khách hàng (các Phòng DVKH tại các Đơn vị kinh doanh), Phòng contact Center, Phòng QL và CTQT, Khối Kinh doanh.... nhằm tìm kiếm cơ hội cải tiến CLDV Trực tiếp thực hiện hoặc dẫn dắt thực hiện triển khai các cơ hội cải tiến về dịch vụ được phê duyệt

- Tổ chức và phát động các chương trình thi đua về CLDV (Best teller, Best Branch),

- Tổ chức ghi nhận và chủ động survey thăm dò ý kiến KH và tìm kiếm cơ hội cải tiến sản phẩm/dịch vụ (Customer feedback,…)

- Nghiên cứu CLDV của đối thủ cạnh tranh để có bức tranh so sánh mức CLDV của VPB so với đối thủ cạnh tranh cũng như có thêm thông tin nhằm nâng cao CLDV của VPBank.

- Tổ chức các sự kiện/Hội thảo về Service Improvement và công cụ kết nối với các GĐ Dịch vụ khách hàng nhằm chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao CLDV Chủ động nghiên cứu các «Thực hành tốt – Best Practise» về CLDV của các tổ chức trong và ngoài nước và đề xuất phát triển tại VPBank

- Nghiên cứu Xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ cho hoạt động Đo lường CLDV Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc Quản lý và phát triển nhân sự bộ phận Đo lường CLDV

- Tham mưu cho Lãnh đạo Phòng, Ban LĐ Khối về công tác Đo lường CDLV và công tác Nâng cao CLDV nói chung Trách nhiệm khác: Xây dựng, thống nhất kế hoạch công việc của Bộ phận (tuần/tháng/quý) và định kỳ báo cáo cho Lãnh đạo Phòng phụ trách về kết quả công việc.

- Góp phần xây dựng môi trường làm việc, văn hóa tổ chức theo quy định của VPBank.

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong quá trình thực hiện công việc; Góp phần vào việc xây dựng, truyền đạt, và giữ vững các giá trị của Ngân hàng để có được một cách tiếp cận kinh doanh nhất quán trong toàn hệ thống.

- Tham gia các khóa đào tạo, các phong trào, chương trình nội bộ và bên ngoài.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng Nâng Cao CLDV và Trung tâm Vận hành dịch vụ

Kỹ năng yêu cầu

Trình độ chuyên môn:

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như: Quản trị Kinh doanh, Quản trị Chất lượng, Quản trị nhân sự, Tài chính, Ngân hàn.

- Trình độ Tin học: Cấp độ B

- Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Cấp độ C hoặc tương đương.

- Nắm vững kiến thức cơ bản Quản lý chất lượng dịch vụ, dịch vụ kháchh àng

Kinh nghiệm: Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực có liên quan (Quản lý Chất lượng, Dịch vụ khách hàng, Nghiệp vụ ngân hàng tại chi nhánh,...)

Kỹ năng:

- Khả năng nắm bắt công việc nhanh, quản lý, sắp xếp, tổ chức thực hiện công việc khoa học.

- Khả năng Đánh giá CLDV

- Khả năng báo cáo tổng hợp và excel tốt Khả năng soạn thảo văn bản tốt và có

- Khả năng đào tạo/hướng dẫn/kèm cặp nhân viên đạt mục tiêu.

- Khả năng làm việc độc lập với cường độ công việc cao.

Thông tin khác

Hồ sơ bao gồm:

Bản thông tin ứng viên theo mẫu của VPBank có ảnh 4x6 chụp trong 03 tháng gần đây

Địa điểm nhận hồ sơ: Gửi CV vào địa chỉ email tuntt3@vpb.com.vn.

Lưu ý gửi file attached, tiêu đề email (subject) và file attached ghi rõ Vị trí dự tuyển-Họ tên. Ví dụ:VHDV – Nguyen Tu B

Mã đợt tuyển: VHDV03 - Mã vị trí: CTCL

Mẫu hồ sơ dowload tại đây:

Ứng viên bấm vào nút "Ứng tuyển" để ứng tuyển trực tuyến

Vui lòng đăng nhập để xem thông tin liên hệ. Nhấn vào đăng ký nếu bạn chưa có tài khoản.

Nhận bản tin việc làm

Cơ hội nhận cẩm nang việc làm và thông tin công việc mới mỗi tuần

Việc làm tương tự