Trưởng phòng Pháp chế

  • Loại hình: Toàn thời gian
  • Địa điểm: Hà Nội
  • Mức lương: Thỏa thuận
  • Ngành nghề: Pháp lý
  • Vị trí: Quản lý
  • Kinh nghiệm: Trên 5 Năm
  • Bằng cấp: Sau Đại học
  • Ngày đăng: 27/03/2017
  • Hạn nộp: 31/12/2017

Mô tả công việc

Phạm vi công việc

 

 

Vai trò:
- Bảo vệ quyền lợi pháp lý của TTP.
- Đảm bảo các vấn đề pháp lý của TTP tuân thủ Hợp đồng Hợp tác quản lý TTP và Pháp luật Việt Nam.


Nhiệm vụ:
- Rà soát các thỏa thuận và hợp đồng, điều chỉnh (nếu cần) để kiểm soát các rủi ro pháp lý cho TTP;
- Tham gia đàm phán, tư vấn pháp luật và kiểm soát các rủi ro pháp lý từ các bên ký kết hoặc do  bên thứ ba của hợp đồng kinh doanh của TTP;

- Tư vấn về áp dụng pháp luật và các quy định, các giải pháp pháp lý, phân tích pháp lý trên tất cả các vấn đề kinh doanh;

- Trực tiếp phụ trách giải quyết vấn đề tranh chấp hợp đồng;

- Đạo luật đại diện cho công ty trong thủ tục pháp lý, khiếu nại, tranh chấp, kiện tụng, hoặc thủ tục pháp lý khác có liên quan;

- Tư vấn đưa ra lời khuyên cho công ty các vấn đề pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn các chứng nhận bảo hiểm, yêu cầu bồi thường và tất cả các loại hợp đồng (hợp đồng lao động, hợp đồng đại lý, hợp đồng trung gian, hợp đồng cho thuê ...);

- Phân tích, người ủng hộ, hoặc tham gia vào các xét xử các vụ kiện liên quan đến công ty hoặc đơn kiện của công ty.
- Chuẩn bị các quy trình, quy chế quản lý nội bộ của TTP, phối hợp với các Trưởng Bộ phận để hoàn thành các quy trình, quy chế quản lý nội bộ của từng bộ phận;
- Cập nhật các quy định pháp luật mới và phân tích ảnh hưởng của những quy định đó với các hoạt động kinh doanh của TTP;

- Làm việc với các đội về việc tuân thủ của các chính sách nội bộ với quy tắc đạo đức  nghề nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành;
- Đề xuất, phổ biến và thực hiện các quy định và thủ tục quản lý nội bộ;

- Đào tạo, hướng dẫn, tư vấn, kiểm soát và chấn chỉnh các nhân viên/phòng ban tuân thủ pháp luật cũng như các tiêu chuẩn, quy định của Công ty;

- Quản lý và kiểm soát các mối quan hệ pháp lý và chính phủ; cập nhật các chính sách của chính phủ và các danh sách liên lạc liên quan đến ngành bán lẻ và công ty để báo cáo, tư vấn cho các nhà lãnh đạo cấp cao của công ty;

-    Các công việc khác theo sự phân công của Ban Điều hành.

 

Kỹ năng yêu cầu

Yêu cầu

 

- Tối thiểu có bằng cử nhân luật hoặc chuyên ngành liên quan.
- Có hiểu biết về luật dân sự, thương mại, đầu tư nước ngoài.
- Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật về giao dịch thương mại, xây dựng quy trình, quy chế Công ty, đầu tư dự án, lao động.
- Trình độ tiếng Anh chuyên ngành.
- Có khả năng  phân tích sắc bén, giải quyết vấn đề, kỹ năng thuyết trình và đàm phán.
- Nghiêm túc, năng động, chuyên nghiệp;
- Có ý thức trách nhiệm cao và khả năng lãnh đạo tốt.

 

 

 

Thông tin khác

Ứng viên bấm vào nút "Ứng tuyển" để ứng tuyển trực tuyến

Vui lòng đăng nhập để xem thông tin liên hệ. Nhấn vào đăng ký nếu bạn chưa có tài khoản.

Nhận bản tin việc làm

Cơ hội nhận cẩm nang việc làm và thông tin công việc mới mỗi tuần

Việc làm tương tự