Lập Trình Viên Php/ Android/ Ios

  • Loại hình: Toàn thời gian
  • Địa điểm: Hà Nội
  • Mức lương: 10 Tr - 15 Tr VNĐ
  • Ngành nghề: Công nghệ thông tin
  • Vị trí: Kỹ thuật
  • Kinh nghiệm: 1 Năm
  • Bằng cấp: Đại học
  • Ngày đăng: 12/09/2014
  • Hạn nộp: 18/09/2014

Mô tả công việc

* Đối với lập trình viên PHP:
+ Sử dụng thành thạo PHP, MySQL
+ Ưu tiên ứng viên thành thạo Joomla, Wordpress...
* Đối với lập trình viên Android:
+ Ít nhất 1 năm kinh nghiệm phát triển các dự án trên các ngôn ngữ Java/Android SDK.
+ Ưu tiên ứng viên có thể lập trình tốt cả Android và Ios
* Đối với lập trình viên Ios:
+ Ít nhất 1 năm kinh nghiệm phát triển các dự án trên các ngôn ngữ C/C++/Object-C
+ Ưu tiên ứng viên có thể lập trình tốt cả Android và Ios

Kỹ năng yêu cầu

* Đối với lập trình viên PHP:
+ Sử dụng thành thạo PHP, MySQL
+ Ưu tiên ứng viên thành thạo Joomla, Wordpress...
* Đối với lập trình viên Android:
+ Ít nhất 1 năm kinh nghiệm phát triển các dự án trên các ngôn ngữ Java/Android SDK.
+ Ưu tiên ứng viên có thể lập trình tốt cả Android và Ios
* Đối với lập trình viên Ios:
+ Ít nhất 1 năm kinh nghiệm phát triển các dự án trên các ngôn ngữ C/C++/Object-C
+ Ưu tiên ứng viên có thể lập trình tốt cả Android và Ios

Thông tin khác

Ứng viên gửi CV vào email linhbc@hmt.asia ghi rõ VỊ TRÍ MUỐN TUYỂN DỤNG. Các CV được duyệt sẽ được thông báo lịch THI TUYỂN và PHỎNG VẤN

Ứng viên bấm vào nút "Ứng tuyển" để ứng tuyển trực tuyến

Vui lòng đăng nhập để xem thông tin liên hệ. Nhấn vào đăng ký nếu bạn chưa có tài khoản.

Nhận bản tin việc làm

Cơ hội nhận cẩm nang việc làm và thông tin công việc mới mỗi tuần

Việc làm tương tự