1. Chào đón Anh chị ra nhập Cộng đồng nhân sự tiền lương lớn nhất Việt Nam
 2. Cơ hội trở thành nhân sự cao cấp mảng C&b, lịch khai giảng lớp C&B Excel Hà Nội và Sài Gòn: - Khóa 11 Hà Nội: 18h30 ngày 28/10/2015 (Học 2,4,6) - Khóa 3 Sài Gòn: 18h30 ngày 24/10/2015 (Học thứ 7, chủ nhật)

Xử lý bảng tổng lương cuối năm

Thảo luận trong 'Nghiệp vụ tiền lương C&B' bắt đầu bởi Bùng Binh, 7 Tháng mười một 2015.

 1. Bùng Binh New Member

  Gửi anh Hải và các ACE!

  Em đang chuẩn bị kiểm soát bảng lương của các đơn vị thành viên (file excel) trong năm 2015. Em muốn nhờ anh và các ACE tư vấn xem có cách nào chuyển tổng lương của từng cá nhân xuất hiện trong bảng lương các tháng trong năm vào 1 bảng tổng (sheet tổng) nhanh nhất được không?

  Cảm ơn anh và ACE
  Đăng Binh - Tập đoàn Đông Thiên Phú
 2. Administrator Administrator

  Bước 1: Em gom các bảng lương vào 1 forder để ở 1 ổ, ví dụ ổ E(COPY lấy đường dẫn ổ này)
  Bước 2: Em file tổng hợp, em vào Viso Macro chạy đoạn mã sau nhé:
  Sub MergeFilesExcel()

  Dim path As String, ThisWB As String, lngFilecounter As Long
  Dim wbDest As Workbook, shtDest As Worksheet, ws As Worksheet
  Dim Filename As String, Wkb As Workbook
  Dim CopyRng As Range, Dest As Range
  Dim RowofCopySheet As Integer

  RowofCopySheet = 2

  ThisWB = ActiveWorkbook.Name

  'Dien duong dan folder chua cac tap tin excel can gom lai.
  'Nhu ban thay toi tien duong dan thu muc chua cai file excel cua toi.
  path = "D:\Z-Test\EXCEL"

  Application.EnableEvents = False
  Application.ScreenUpdating = False

  Set shtDest = ActiveWorkbook.Sheets(1)
  Filename = Dir(path & "\*.xls", vbNormal)
  If Len(Filename) = 0 Then Exit Sub
  Do Until Filename = vbNullString
  If Not Filename = ThisWB Then
  Set Wkb = Workbooks.Open(Filename:=path & "\" & Filename)
  Set CopyRng = Wkb.Sheets(1).Range(Cells(RowofCopySheet, 1), Cells(ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count, ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count))
  Set Dest = shtDest.Range("A" & shtDest.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row + 1)
  CopyRng.Copy Dest
  Wkb.Close False
  End If

  Filename = Dir()
  Loop

  Range("A1").Select

  Application.EnableEvents = True
  Application.ScreenUpdating = True

  MsgBox "Tuyen voi, hoc vien lop C&B Tuyet voi!"

  End Sub

  Bước 3: ở đoạn mã xem có đoạn D:\Z-Test\EXCEL em thay bằng đoạn mã ổ dữ liệu lương các tháng lưu ở bước 1-> sau đó ấn F5
  Chúc em thành công
  Trần Văn Hải - GĐ Nhân sự
 3. Gordonmof Member

  Testosterone Propionate Gb
  Back your apple ipad often. Your ipad tablet will soon be described as a main component of your daily routine, holding enjoyment, information, and even essential documents. Transform it into a routine to do a back up of your respective ipad tablet every evening so that there is no chance that these documents will likely be shed permanently. Recall, your apple ipad continues to be some modern technology it could break or brick without much alert.
  Winstrol Twice A Day
  When you have several credit cards with balances on each, take into account moving your amounts to just one, reduce-fascination credit card. Almost everyone gets snail mail from different financial institutions supplying lower or even zero harmony a credit card when you shift your existing balances. These reduced interest levels generally last for 6 months or a 12 months. It will save you a great deal of fascination and have one particular decrease transaction each month!
  Masteron Z Propionat
  A good personal personal bankruptcy hint is going to be totally sure that you've gone through all of your current alternatives before you declare bankruptcy. If the quantity you owe is comparatively little, you can try and negotiate it by working through a credit history consultant and generating tiny payments.
  Primobolan 1 Ciclo

Chia sẻ trang này