1. Chào đón Anh chị ra nhập Cộng đồng nhân sự tiền lương lớn nhất Việt Nam
 2. Cơ hội trở thành nhân sự cao cấp mảng C&b, lịch khai giảng lớp C&B Excel Hà Nội và Sài Gòn: - Khóa 11 Hà Nội: 18h30 ngày 28/10/2015 (Học 2,4,6) - Khóa 3 Sài Gòn: 18h30 ngày 24/10/2015 (Học thứ 7, chủ nhật)

HƯỚNG DẪN CHIA CÁC LOẠI THƯỞNG, LƯƠNG KINH DOANH, LƯƠNG THÁNG, LƯƠNG NGÀY

Thảo luận trong 'Chính sách tiền lương' bắt đầu bởi Hải Thiếu Gia, 3 Tháng chín 2015.

 1. Hải Thiếu Gia Administrator

  HƯỚNG DẪN CHIA CÁC LOẠI THƯỞNG, LƯƠNG KINH DOANH, LƯƠNG THÁNG, LƯƠNG NGÀY
  Công ty cần chia thưởng cho Cán bộ nhân viên theo năm, quý, tháng, thậm chí là chia lương theo ngày hay bất kỳ khoản thu nhập nào. Đảm bảo yêu cầu sau:
  ØCông bằng;
  ØHiệu quả;
  ØTính toán đơn giản, dễ hiểu.
  Các bước thực hiện sau đây:
  Bước 1: Xác định quỹ thưởng Q cần chia:
  Q được tính như sau:
  - Tính trên phần trăm doanh thu.
  - Hoặc tính trên phần trăm lợi nhuận.
  - Hoặc tính trên phần trăm chi phí.
  Tuy nhiên đa số các Công ty đều tính trên Doanh thu.
  Thí dụ: Doanh thu tháng 8 của Công ty Dịch vụ nhân sự Senior là 100 tỷ/tháng, BGĐ đánh giá và đưa ra mức thưởng 1% trên doanh thu, vậy mức thưởng là:
  Q=100.000.000.000đ*1%=1.000.000.000đ
  Chi tiết ở file đính kèm...

  Các file đính kèm:

 2. Gordonmof Member

  Anadrol Transformation
  As was previously talked about, the lifestyles of so many people are transformed due to allergic reaction. Several of these men and women don't how to control their allergy symptoms. But, if you utilize the recommendations that this information has given you, you will notice that it is possible to have a typical daily life, despite allergic reactions.Everything You Need To Know With Regards To Treating Allergic reactions
  Sustanon 250 Time To Kick In
  Some feel that snoring is actually a sub-mindful issue that individuals experience whilst sleeping and thus devices have been designed which will help the mind figure out how to end snoring naturally. You can find wristbands available today that vibrate when you snore loudly resulting in the man or woman to alter placement as they are resting which usually helps to make the snoring quit at the same time. These units are excellent for the reason that they teach your brain and the body to prevent snoring thus it is commonly a more long term option.
  Creatine With Testosterone Enanthate
  Think a 135 diploma position as opposed to 90 level perspective while seated. Many people feel the proper perspective for sitting down is 90 diplomas, but scientific study has found that by far the most the best possible direction for sitting down is actually 135 levels. Sitting down at 135 levels sets far less stress face up, which in have an effect on will decrease your back discomfort.
  Testosterone Cypionate Twice A Week

Chia sẻ trang này